Скандинавия 07.2022, Геня, гид Ольга Левитан

לכל חברי קבוצה תודה רבה, נסיעה טובה ושקטה הביתה.
שוב פעם רוצה להודות לאולגה הנהדרת על חוויה המיוחדת ומדהימה.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *