Скандинавия 07.2022, Геня, гид Ольга Левитан

לכל חברי קבוצה תודה רבה, נסיעה טובה ושקטה הביתה.
שוב פעם רוצה להודות לאולגה הנהדרת על חוויה המיוחדת ומדהימה.