ОАЭ 28.11.2021, Мириям и Саша, гид Гелена Пейсиков

גם אנחנו מצטרפים לתודות, נהנינו מאוד מהארגון, תשומת הלב לפרטים, האווירה הנעימה וכמובן ההדרכה המצוינת. נפגש בטיולים הבאים.
מירה וסשה