Япония с 05.10.2019, Женни, гид Лев Шульман

גלנה שלום
אני רוצה להודות לכם ובמיוחד ללב שולמן על הדרך המקצועית שבה הוא הוביל את הטיול. נהנינו מכל רגע מן החוויה. לב בעל ידע מאוד נרחב בנושא יפן, נענה בסבלנות רבה מאוד לכל פניה, בעל חוש הומור בריא.
התברכנו גם בקבוצה כיפית  שזה לא פחות חשוב.
בכבוד רב
ז׳ני לוב